[MU]

Mu is zowel een verwijzing naar de Semitische letter M als de Griekse µ.
De Semitische letter M was oorspronkelijk een uitbeelding van water.
De µ verwijst hier naar de Griekse Oudheid waar het gebruik van edele materialen zoals marmer en goud een symbool van rijkdom was. 
Ik wil hiermee de vloeiendheid van het creatieve proces benadrukken waarin gezocht wordt naar een combinatie van strakke met vloeiende lijnen en naar het gebruik van organische met artificiële materialen.